Facebook

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń szkół Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach
more_vert

Kalendarz wydarzeń

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2019-09-20    local_offer Tags:
No tags

Rok szkolny 2022/2023


Kalendarium roku szkolnego 2022-23

Termin

Nazwa i forma realizacji

Odpowiedzialni

Sierpień 2022r.

29.08.2022r.

17:00

Dzień otwarty dla uczniów klas I SP

Ks. Dyrektor Szkół

J. Wójcik – kier. Świetlicy

Wychowawcy klas I SP

30.09.2022

Kuratoryjna Konferencja Dyrektorów Szkół

Ks. Dyrektor Szkół

30.08.2022r

31.08.2022r.

Rada Pedagogiczna

- Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych za rok szkolny 2021-22

­– Organizacja roku szkolnego 2022-23

Ks. Dyrektor Szkół

Wrzesień 2022r. – I semestr 2022-23

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy – 1 – 3 SP – - 7:45 - spotkanie w kaplicy. - 8:00 – Msza św. - po Mszy św. spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych

salach Rogi obfitości dla uczniów kl. I SP wyłącznie w salach lekcyjnych.


Klasy - 4 – 7 SP - 8:30 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach - 9:00 – Msza św. - po Mszy św. – powrót do domu.


Klasy 8 SP, LO, SB – 9:30:00 – spotkanie z wychowawcami w klasach, - 10:00 – Msza św. - po Mszy św. – powrót do domu.

Dla wszystkich klas obowiązuje strój galowy.                                                                                                                                                                  Ks. Dyrektor Szkół


Dni Integracji

Wychowawcy klas ustalają plan integracji i przestawiają go do Ks. Dyrektora jeden dzień przed wyznaczonym terminem.

2.09.2022r.


Dzień integracji dla uczniów klas 1 SP i 4 SP                                                                                                                                                                       Wychowawcy klas I i 4 SP
5.09.2022r.

Dzień integracji dla uczniów klas 1 LO i 1 SB

Wychowawcy klas I LO i I SB

1.09.2022r.

16:00

Zebranie z Rodzicami klas: 1 A, 1 B SP

- 16:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- następnie spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy kl. 1 SP

1.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas1 LO i 1 SB – 17:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół w auli, następnie z wychowawcami klas w salach

- klas 2 i 3 SB– 17:00z wychowawcami w salach lekcyjnych

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy klas

7.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas 2 do 8 SP – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

- klas 2 do 4 LO – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

Wychowawcy klas


Kiermasz używanych podręczników

Uczniowie składają opisane książki sali w F 202

Kiermasz używanych podręczników w SOSW – na długich przerwa w F 202

M. Domin

14.09.2022r.

Rada Pedagogiczna

Zatwierdzenie planów:

- nadzoru pedagogicznego na 2022-23

- planów pracy poszczególnych działów szkoły na 2022-23

- indywidualnych planów pracy nauczycieli na 2022-23.

Ks. Dyrektor Szkół

19.09.2022r.

Uroczystość Patrona Młodzieży św. Stanisława Kostki


21.09.2022

17:00

aula

Zebranie z Rodzicami uczniów klas 8 SP w sprawie organizacji i dostosowań warunków egzaminacyjnych podczas egzaminu ósmoklasisty

z-ca dyr. D. Wyderka

23.09.2022r.

Eko-Dzień organizowany przez UM, Nadleśnictwem oraz Albą Ekoplus Sp. z o.o.

A. Kandzia


Październik 2022r.

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022r.

Klasy 1- 3 SP

- 8:00 – Msza św. w intencji Nauczycieli

- po Mszy św. spotkanie z wychowawcami w klasach , do czasu zakończenia zajęć w danym dniu. Wychowawca decyduje o sposobie organizacji zajęć w klasach.

- zajęcia w świetlicy według stałego planu.

Wychowawcy klas 1-3 SP

Klasy 4 - 7 SP

- 8:50 -spotkanie z wychowawcami w klasach do godziny 9:35

- 9:45 – Msza św. z krótkimi życzeniami i podziękowaniami dla Nauczycieli

- po Mszy św. do 13:00 – czas do dyspozycji wychowawcy klas (zajęcia wychowawcze).

Wychowawcy klas 4 i 6 SP

Klasy 8 SP, LO, SB

- 10:40 -spotkanie z wychowawcami klas

- 11:45 – Msza św. z krótkimi życzeniami i podziękowaniami dla Nauczycieli

- Po Mszy św. do 13:20 zajęcia z wychowawcami klas.

Wychowawcy klas 8 SP i I LO

12.10.2022r.

Rada Pedagogiczna

Omówienie wyników egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego

Powołane zespoły


14.10.2022r.

Wyjazd integracyjny pracowników SOSW

Ks. Dyrektor Szkół


Warsztaty Archipelag Skarbów

M. Dalibor – Majorczyk

M. Pawlak

31.10.2022r.

Dzień dyrektorski

Bez zajęć edukacyjnych w szkole i wychowawczych w świetlicach SOSW

Ks. Dyrektor SzkółListopad 2022r.

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2022r.

- 8:00 – kl. 1 - 3 SP– akademia w auli

Wychowawcy klas 1-3 SP

- 7:50 ( słówko) – kl. 4 – 7 SP

                                                                                                                              M. Domin

- 11:45 – kl. 8 SP, LO, SB– akademia w auli

Koło teatralne

16.11.2022r.

Rada Pedagogiczna

- omówienie spraw wychowawczych uczniów.

Ks. Dyrektor Szkół

23.11. 2022r.

Dzień muzyki z okazji św. Cecylii

O. Bentkowska


Wojewódzki konkurs przedmiotowy z j. angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej

Nauczyciele j. angielskiego


Olimpiada z języka angielskiego dla uczniów klas liceum

Nauczyciele j. angielskiego


Szkolny konkurs o niemieckojęzycznych krajach alpejskich.

A. Walczak

D. Piontek - WieczorekGrudzień 2021r.

2.12.2022r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców wszystkich klas o proponowanych ocenach i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2022/23

17:00 – obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

17:00 – konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas


Konkursy językowe o tematyce świątecznej dla klas 1-3 SP oraz 4-8 SP

Nauczyciele j. angielskiego

6.12.2022r.

Św. Mikołaj

Rada Rodziców

8.12.2022r.

Uroczystość Niepokalanej

- 8:00 – kl. 1 – 3 SP-Msza św., dalsze zajęcia według planu lekcji

Wychowawcy świetlicy

- 9:45 – kl. 4 – 7 SP-Msza św., dalsze zajęcia według planu lekcji

Katecheci klas 4-7 SP

- 11:45 - kl. 8 SP, LO, SB– Msza św.,dalsze zajęcia według planu lekcji

Katecheci klas 8 SP, LO, SB

21.12.2022r.

Adwentowy dzień skupienia dla uczniów SOSW

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Dyrekcja SOSW, Siostry Nazaretanki, Wychowawcy klas

21.12.2022r.

Adwentowy dzień skupienia dla pracowników SOSW

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Dyrekcja SOSW

22.12.2022r.

Klasowe spotkania wigilijne

- 8:00 – kl. 1 – 3 SP – Msza św., wigilijne spotkania klasowe

Wychowawcy klas 1- 3 SP

- 9:45 – kl. 4 – 7 SP- Msza św., wigilijne spotkania klasowe

Wychowawcy, katecheci kl. 6 SP

- 10:40 – kl. 8 SP, LO, SB- Msza św., wigilijne spotkania klasowe

Wychowawcy i katecheci klas
2 LO

22.12.2022r.

Opłatek dla pracowników SOSW

Dyrekcja SOSW

23.12.-31.12.2022r.

Świąteczna przerwa zimowa

Bez zajęć edukacyjnych w szkole i wychowawczych w świetlicach SOSW

-
Styczeń 2023r.

4.01.2023r.

Rada Pedagogiczna

- klasyfikacja uczniów za I semestr roku szkolnego 2022-23 ( dla wszystkich typów szkół);

- podsumowanie I semestru 2022-23

Ks. Dyrektor Szkół

II semestr roku szkolnego 2022/23

6.01.2023r.

Orszak Trzech Króli

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

P. K. Strzałkowska

11.01.2023r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

- podanie informacji o wynikach nauczania za I semestr 2022/23

- omówienie spraw bieżących

Wychowawcy klas

16.01.-29.01.2023r.

Ferie zimowe

Bez zajęć edukacyjnych w szkole i wychowawczych w świetlicach SOSW

-

31.01.2023r.

Święto Patrona Szkoły św. Jana Bosko

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Ks. Dyrektor Szkół
Luty 2023r.


Dzień bezpiecznego Internetu

M. Dalibor – Majorczyk

M. Pawlak

15.02.2023r.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Ks. Dyrektor SzkółMarzec 2023r.

22.03.2023r.

Rada Pedagogiczna

- rada szkoleniowa,

- omówienie spraw wychowawczych uczniów.

Ks. Dyrektor Szkół


Dzień św. Patryka

Nauczyciele j. angielskiego

22.03.2023 r.


Zebranie dla Rodziców klas IV LO

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów klas IV LO o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas IV LO

Kwiecień 2023r.


Dni Brytyjskie – konkursy plastyczne, językowe oraz muzyczne

Nauczyciele j. angielskiego

3.04 - 5. 04.2023r.

Rekolekcje Wielkopostne

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Dyrekcja, Wychowawcy

6.04.-11.04.2023

Przerwa wielkanocna

Bez zajęć edukacyjnych w szkole i wychowawczych w świetlicach SOSW

-

Misterium Męki Pańskiej w SOSW

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

O. Bentkowska


Wielkopostny Dzień Skupienia dla Pracowników SOSW

Dyrekcja SOSW

19.04.2023r.

Rada Pedagogiczna

- klasyfikacja uczniów klas IV LO za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022-23

Ks. Dyrektor Szkół

26.04.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów klas IV LO

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas IV LO


Czuwanie uczniów LOPielgrzymka maturzystów na Jasną Górę


28.04.2023r.

Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl. IV LO

- zajęcia lekcyjne dla uczniów wszystkich klas do 5 lekcji,

- 13:00 Msza św. - biorą udział uczący nauczyciele oraz uczniowie klas III LO i IV LO

- po Mszy św. akademia – pożegnanie uczniów klas IV LO,

- spotkanie uczniów klas IV LO z wychowawcami w salach.

Wychowawcy klas III i IV LOMaj 2023r.

2.05.2023r.

Dzień dyrektorski

Bez zajęć edukacyjnych w szkole i wychowawczych w świetlicach SOSW

Ks. Dyrektor Szkół

od 4.05.2023r.

Pisemne egzaminy maturalne- kl. IV LO

Komisja Egzaminacyjna

17.05.2023r.

Zebrania z Rodzicami

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów wszystkich klas ( oprócz kl. IV LO)
o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas

24.05.2023r.

Uroczystość NMP Wspomożenia Wiernych

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Ks. Dyrektor Szkół

23-25.05.2022r

Egzamin ósmoklasisty

Komisja Egzaminacyjna


Festyn z okazji Dnia Dziecka w SOSW

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym terminie

Współpracownicy Salezjańscy, Rada Rodziców, Nauczyciele.


Czerwiec 2023r.

1.06.2023r.

Szkolny Dzień Sportu połączony z Dniem Europejskim

Nauczyciele W-F,
L. Banaś, B. Gałąska


Czuwanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

Ks. Piotr Leśnikowski, chętni nauczyciele


Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w kl. III SB

Komisja Egzaminacyjna


Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w kl. III SB


19.06.2023r.

Rada Pedagogiczna

- klasyfikacja uczniów klas za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022-23

Ks. Dyrektor Szkół

21.06.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów wszystkich klas

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas

23.06.2023r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022-23


23.06.2023r.

Rada Pedagogiczna

Podsumowanie roku szkolnego 2022-23

Ks. Dyrektor Szkół