Facebook

Zebrania w roku szkolnym 2020/2021

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 202/2023
more_vert

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

perm_identity Kazimierz Szeliga    today 2019-09-12    local_offer Tags:
No tags

Zebrania rodziców w roku szkolnym2022/2023

1.09.2022r.

16:00

Zebranie z Rodzicami klas: 1 A, 1 B SP

- 16:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół ( aula)

- następnie spotkanie z Wychowawcami klas ( sale lekcyjne)

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy kl. 1 SP1.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas1 LO i 1 SB – 17:00 - spotkanie z Ks. Dyrektorem Szkół w auli, następnie z wychowawcami klas w salach

- klas 2 i 3 SB– 17:00z wychowawcami w salach lekcyjnych

Ks. Dyrektor Szkół

Wychowawcy klas

7.09.2022r.

17:00

Zebrania z Rodzicami uczniów:

- klas 2 do 8 SP – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

- klas 2 do 4 LO – 17:00 z wychowawcami w salach lekcyjnych

Wychowawcy klas21.09.2022

17:00

aula

Zebranie z Rodzicami uczniów klas 8 SP w sprawie organizacji i dostosowań warunków egzaminacyjnych podczas egzaminu ósmoklasisty

z-ca dyr. D. Wyderka2.12.2022r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców wszystkich klas o proponowanych ocenach i zachowaniu za I semestr roku szkolnego 2022/23

17:00 – obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi

17:00 – konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa

Wychowawcy klas11.01.2023r.

Zebrania z Rodzicami -wszystkie klasy

- podanie informacji o wynikach nauczania za I semestr 2022/23

- omówienie spraw bieżących

Wychowawcy klas22.03.2023r.

17:00

Zebranie dla Rodziców klas IV LO

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów klas IV LO o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas IV LO26.04.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów klas IV LO

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas IV LO17.05.2023r.

Zebrania z Rodzicami

Wysłanie przez Librusa informacji do Rodziców uczniów wszystkich klas ( oprócz kl. IV LO)
o proponowanych ocenach i zachowaniu za II semestr i na koniec roku szkolnego 2022/23

– obowiązkowe spotkanie dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną,

– konsultacje dla pozostałych rodziców, po wcześniejszym umówieniu przez Librusa.

Wychowawcy klas21.06.2023r.

17:00

Zebrania dla Rodziców uczniów wszystkich klas

- podanie informacji o wynikach nauczania na koniec roku szkolnego 2022/23

- omówienie spraw bieżących.

Wychowawcy klas