Facebook

Świetlica - klasy I - III

Informacje dotyczące świetlicy dla klas I - III
more_vert

Klasy I - III

perm_identity Artur Morys - Magiera    today 2018-09-11    local_offer Tags:
No tags

Salezjańska Świetlica dla klas I - III SSP


Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. Świetlica oferuje szeroki wachlarz zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i rodzinną atmosferę.


 • Ramowy plan zajęć:
 • Zajęcia relaksacyjne, w tym wyjście na plac zabaw.
 • Odrabianie pracy domowej – nauka własna.
 • Gry i zabawy integracyjne.
 • Zajęcia artystyczne: warsztaty ceramiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne.
 • Zajęcia ruchowe: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali zabaw, na sali gimnastycznej.
 • Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.
 • Zajęcia sensoplastyczne.
 • Gry edukacyjne i planszowe.
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie filmów edukacyjnych i bajek dla dzieci.
 • Programowanie, kodowanie, zajęcia na dywanie i ekranie interaktywnym.
 • Zabawy konstrukcyjne w Studio Lego.
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z ramowego planu świetlicy szkolnej organizowane przynajmniej jeden raz w tygodniu.

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej podlega zmianom w zależności od potrzeb bieżących, pogody, zainteresowań, samopoczucia i aktywności dzieci.


Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w dni pracy szkoły w godzinach 6.30 – 16.30.


We wszystkich pomieszczeniach świetlicowych obowiązuje obuwie zmienne co pozwala na dobry komfort zabawy, nauki i odpoczynku dzieci.


Kadra Pedagogiczna - wychowawcy świetlicy

mgr Agnieszka Bereska

mgr Klaudia Kuc

mgr Agnieszka Lorek

mgr Anna Pawlak

mgr Monika Placzek

mgr Joanna Wójcik - kierownik świetlicy