Facebook

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Aktualności z życia Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

  Stare Tarnowice na kole

Regulamin konkursu można znaleźć: tutaj

  Trap 75

Miło nam poinformować, że w miniony weekend Natan Kawalec, uczeń klasy 8 A SP,  zajął drugie miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kategorii Trap 75.
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024

Klasy 1 – 3 SP –7:30 - spotkanie w salach: klasa I A – sala E 102, kl. I B – sala E 101; 

Rogi obfitości dla uczniów kl. I SP pozostają w salach lekcyjnych.

-8:00 – Msza św.

- po Mszy św. spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Klasy 4 – 7SP -9:30 – spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach;

-10:00 – Msza św.

- po Mszy św. o11:15 - apel na placu przed szkołą.

Klasy 8 SP, LO, SB–10:30- spotkanie uczniów z wychowawcami w salach;

11:15- apel na placu przed szkołą;

-11:45 – Msza św.

- po Mszy św. – do domu.

Dla wszystkich klas obowiązuje strój galowy.


Sale lekcyjne do spotkań z wychowawcami tylko na dzień 4.09.2023r.

Kl. 1 ASP – E 102 – wychowawca p. Justyna Krasówka

Kl. I BSP – E 101 - wychowawca p. Sara Waniek

Kl. 2 ASP - E 103 - wychowawca p. Julia Wyderka

Kl. 2 B SP – E 104 - wychowawca p. Marta Całusińska

Kl. 3 A SP – E 202 - wychowawca p. Elżbieta Pozimska

Kl. 3 B SP – E 201 – wychowawca p. Milena Buczak

Kl. 4 A SP – B 202 - wychowawca p. Łukasz Podgórski

Kl. 4 B SP – C 204 - wychowawca p. Agata Oswald

Kl. 5 A SP – B 201 - wychowawca p. Urszula Garczarek

Kl. 5 B SP – C 102 - wychowawca p. Joanna Kukla

Kl. 6 A SP – F 203 - wychowawca p.Bożena Lar

Kl. 6 B SP - C 104 - wychowawca p. Krzysztof Nocoń

Kl. 6 C SP - C 103 - wychowawca p. Tomasz Owczarek

Kl. 7A SP – D 201 - wychowawca p. Daria Piontek – Wieczorek

Kl. 7 B SP – C 101 – wychowawca p. Aleksandra Walczak

Kl. 8 A SP – F 201 - wychowawca ks. Dariusz Kułan

Kl. 1 A LO – C 201 - wychowawca p. Hanna Lubas

Kl. 1 BC LO – C 203 - wychowawca p. Wojciech Furmaniuk

Kl. 2 A LO – C 202 - wychowawca p. Ewa Miozga

Kl. 2 ABC LO – A 203- wychowawca p. Anna Dudek

Kl. 3 ABC – A 201 - wychowawca p. Joanna Pasierb –Wełnowska

Kl. 4 A LO – D 202 - wychowawca p. Liliana Banaś

Kl. 4 BC LO – A 202 - wychowawca p. Aleksandra Wyrębowska

Kl. 1 A M- L – 10-wychowawca p.Paweł Draus

Kl. 1 B M-L –B 203 – wychowawca p.Kazimierz Szeliga

Kl. 1 C Kucharz –pracownia – kuchnia-wychowawca – p. Anna Pyrek

Kl.1 D Sprzedawca–A 204 - wychowawca p. Marcin Michalik

Kl. 2 A M-L – F 205 - wychowawca p. Łukasz Śliwka

Kl. 2 B Sprzedawca–F 202 - wychowawca p. Magdalena Bartyzel

Kl. 2 C Kucharz – D 204 - wychowawca p. Anna Markiewicz

Kl. 3 A M-L – F 204 - wychowawca p. Dawid Tarkowski

Kl. 3 B M-L - D 205 - wychowawca p. Barbara Gałąska

Kl. 3 Kucharz – Oratorium - wychowawca p. Elżbieta Pichura

  Wykaz podręczników dla klas pierwszych LO i SB w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz podręczników dla klas pierwszych LO i SB w roku szkolnym 2023/2024


Wykaz podręczników dla:

1. klasa I A LO: pobierz

2. klasa I B LO: pobierz

3. klasa I C LO: pobierz

4. klasa I SSB kucharz: pobierz

5. klasa I SSB magazynier - logistyk: pobierz

6. klasa I SSB sprzedawca: pobierz

  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do kl. I SP


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych Salezjańskiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023-2024


Przyjęci: pobierz listę


Nieprzyjęci: pobierz listę

  Cambridge Flyers

Uczennica Salezjańskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach,

Lena Staroń, również jest wieloletnią uczennicą  szkoły języka angielskiego Centrum Helen Doron w Chorzowie. W roku
szkolnym 2022/2023 przystąpiła do międzynarodowego egzaminu Cambridge Flyers, który jest na poziomie A2.
Osiągnęła maksymalny wynik z czego jesteśmy bardzo dumni.
Egzamin składa się z trzech części: listening, reading & writing, speaking.  Kiermasz Podręczników Używanych

12.09.2023r - w sali F202 odbędzie się Kiermasz Podręczników Używanych


Dla klas 1LO, SSB - przerwa po 5 godzinie lekcyjnej

Dla klas 2LO, 3 LO - przerwa po 6 godzinie lekcyjnej


Opisane podręczniki - imię, nazwisko, klasa, cena należy dostarczyć do 11 września 2023r. ( sala F202 )

Każdy uczeń odpowiada za swój komplet podręczników

  „Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

„Wyprawka szkolna” – dofinansowanie do podręczników

Uczniowie LO oraz Szkoły Branżowej, posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.

Wnioski o udział w programie należy składać u pedagoga szkolnego (p. Monika Dalibor – Majorczyk, gabinet 5a) lub w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15 września 2023 roku.

Kompletna dokumentacja zawiera:

- uzupełniony wniosek(załącznik do pobrania) – wydruk dwustronny

- kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

- dowód zakupu podręczników / materiałów ćwiczeniowych - faktura (wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia) lub oświadczenie o zakupie podręczników (załącznik do pobrania)– oświadczenie uzupełniamy wyłącznie w przypadku braku faktury

(w przypadku posiadania faktury jedynie na część posiadanych książek - na oświadczeniu wyszczególniamy tylko te książki, których nie ma na fakturze)

Proszę zwrócić uwagę na uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji we wniosku oraz oświadczeniu.

Szczegółowe informacje, dotyczące programu można uzyskać u pedagoga szkolnego.

  Nasi pływacy


W miniony weekend uczniowie Salezjan: Natalia Nikiel, Adam Filozof,
Bruno Gabor i Mateusz Pawlica
wzięli udział w Mistrzostwach Śląska
Open w Gliwicach.
W imprezie wzięło udział 395 zawodników z 47
klubów z całego województwa, zawodnicy MKS Park Wodny łącznie
zdobyli 42 medali.

Natalia Nikiel zdobyła łącznie 7 medali w tym 1 złoty, 5 srebrnych i
1 brązowy , Bruno Gabor 7 medali w tym 2 złote, 3 srebrne i 2
brązowe, Adam Filozof 5 medali 4 srebrne i 2 brązowe oraz Mateusz
Pawlica 1 brązowy medal.

Ponadto w poprzedni weekend również w Mistrzostwach Śląska
zaprezentowali się młodsi zawodnicy 12 letni. Szkołę reprezentowali
Emilia Nikiel, Lena Staroń i Jan Walc. W imprezie wzięło udział 237
zawodników z 34 klubów z całego województwa. Dzieci rywalizowały
zarówno indywidualnie jak i w sztafetach. Indywidualnie najlepiej
zaprezentowała się Emilia Nikiel zajmując 5 miejsce 200 grzbietowym,
6 miejsce 100 grzbietowym w sztafecie zarówno dziewczynki jak i
chłopcy zajęli 8 miejsce , poprawiając swoje rekordy życiowe.

Gratulacje dla całego zespołu zawodników oraz trenerów!


  Dodatkowy nabór do SP na rok szkolny 2023/2024

Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowskich Górach otrzymał pozwolenie
na otwarcie w roku szkolnym 2023/2024 w szkole podstawowej dodatkowej, integracyjnej klasy pierwszej, dla kandydatów mieszkających w Tarnowskich Górach.

W związku z tym w dniach od 20 maja 2023r. do 14 czerwca 2023r. zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór.


Dokumenty do naboru:

 - regulamin rekrutacji dodatkowej: pobierz

 - wniosek o przyjęcie do szkoły: pobierz

 - regulamin świetlicy: pobierz

 - karta zgłoszenia dziecka do świetlicy: pobierz

 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: pobierz

 - załącznik nr 1: pobierz

 - załącznik nr 2: pobierz

 - załącznik nr 3: pobierz

 - załącznik nr 4: pobierz

 - załącznik nr 5: pobierz

 - zasady obowiązujące uczniów w SSP: pobierz

 - zgoda na przetwarzanie wizerunku: pobierz

  Matura na 100 procent

Gratulacje dla Pani Zofii Kocik, tegorocznej absolwentki naszej szkoły, jednej z 290 najlepszych polskich maturzystów spośród 253495 zdających egzamin, finalistki X edycji Ogólnopolskiego Projektu "Matura na 100 procent".

Serdecznie gratulujemy!

Dyplom uznania: zobacz

Dyplom dla Zofii: zobacz

Rekomendacja: zobacz

List gratulacyjny: zobacz
  Inwestycje w oświacie  Wykaz podręczników dla klas II, III i IV LO i SB w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz podręczników dla klas II, III i IV LO i SB w roku szkolnym 2023/2024


Wykaz podręczników dla:

1. klasa II A LO: pobierz

2. klasa II B C LO: pobierz

3. klasa II SSB kucharz: pobierz

4. klasa II SSB magazynier - logistyk: pobierz

5. klasa II SSB sprzedawca: pobierz

6. klasa III ABC LO: pobierz

7. klasa III SSB magazynier - logistyk

8. klasa III SSB kucharz: pobierz

9. klasa IV A LO: pobierz

10. klasa IV BC LO:pobierz

  Preliminary English Test

W tym roku trzech uczniów klasy VIII B: Franciszek Łosik, Marcel Machura oraz Hanna Żurek przygotowywało się i przystąpiło do egzaminu Preliminary English Test organizowanego przez Cambridge English, uzyskując najwyższy możliwy wynik Grade A na poziomie B2.

Wielkie GRATULACJE